Pardubice mají web o školách i novou školskou strategii. Město míří na kvalitu výuky i zázemí

16. 6. 2021/Strategie/Články
Pardubice mají web o školách i novou školskou strategii. Město míří na kvalitu výuky i zázemí

„Pod úspěšnou školou si osobně představuji děti, které se do pardubické mateřské, základní školy těší. Zažívají podnětné prostředí, pedagog je jim partnerem, mentorem, ke kterému mají důvěru,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). Dodal, že jeho definice je cílem, kterého chce město dosáhnout.

Strategie s webem vznikala od června 2019. Vypracovala ji společnost AQE advisors, město přišla na 450 tisíc korun. „Při přípravě strategie jsme spolupracovali participativním způsobem. Navržené cíle vycházejí z výzkumu více než devíti tisíc respondentů. Kromě ředitelů, pedagogických i nepedagogických pracovníků byli zapojeni i žáci a jejich rodiče,“ řekl odborný garant firmy Jan Havránek.

Cílem projektu je například modernizace školství

Výzkumníci chtěli znát upřímný názor na školství ve městě, proto byl dotazník anonymní. U žáků od pátých tříd, kteří směli odpovídat, byla návratnost dotazníků přes devadesát procent.

„Potřebujeme vědět, jak děti školu vnímají, čemu dávají prioritu. To samé rodiče, kvalita a prestiž jsou faktory, podle kterých se rozhodují, kam dají dítě do školy. Ještě jsme se nesetkali s tak pozitivní odpovědí všech zájmových skupin. Základní aspekt je modernizovat školství, zavádět nové formy výuky, zmenšovat třídy, podporovat alternativní formy výuky a dát školství větší prestiž,“ řekl Havránek.

Pandemie covidu například posílila potřebu konektivity tříd, zvyšování digitální a mediální gramotnosti. Výzkumníci pracovali s různými daty, co se ale podle Havránka měřit nedá, je kvalita výuky kvůli proměnlivosti skupin, každá třída je složením žáků a jejich nadáními jiná.