Nechejte promluvit své město

Komplexní nástroj, s jehož pomocí můžete vizuálně atraktivním a interaktivním způsobem prezentovat vizi rozvoje města.

Zapojte občany a všichni společně tvořte město pro kvalitnější život.


 

Pro koho je PinCity

Města

Města

Ukažte svým občanům, jak chcete, aby v město vypadalo v příštích letech, na jakých projektech pracujete. Zapojte obyvatele do strategického směřování města.

Kraje

Kraje

Máte jednu nebo více koncepcí? Zobrazte čím žije váš kraj a jaké jsou vaše záměry pro jednotlivé oblasti (školství, sociální služby, inovace, atd.)

Instituce

Instituce

Máte aktivity v širším území? Prezentujte vaše aktivity či výsledky práce na mapovém podkladě. Nechte za vás mluvit příběhy.

Co PinCity umí?

Nechte promluvit občanyPrezentujte své vize a strategieMapa aktivitParticipativní rozpočetSledujte trendy
Chci PinCity

Nechte promluvit občany

Možnost vkládání občanských návrhů

Průběžné zapojování obyvatel do aktivit města

Jednoduchý nástroj pro přímou komunikaci města s občany

Budování komunity angažovaných občanů

Motivující profily navrhovatelů

Gamifikované ankety a výzkumné hry

Prezentujte své vize a strategie

Rozvoj města na jednom místě

Srozumitelná a atraktivní forma, snadná obsluha

Více vrstev pro přehlednější orientaci v různých koncepcích

Sledování pokroku u strategických projektů

Mapa aktivit

Vizualizace projektů na mapě města

Široká paleta ikon

Filtrování projektů podle zájmových oblastí a typů projektů

Participativní rozpočet

Nejvyšší forma participativního řízení

Využití aktivit obyvatel města

Možnost definovat vlastní workflow procesu

Škálování typů občanských projektů

Sledujte trendy

Získávání zpětné vazby od občanů k jednotlivým tématům

Analýza preferencí a chování uživatelů

Uživatelské statistiky a analýza big dat

O PinCity

Jsme start-up, jehož cílem je vyplnit komunikační prostor mezi městy a jejich obyvateli. Nenabídneme vám sice rozesílání textových zpráv, ale dáme vám nástroj, jak srozumitelně vést dialog s občany a občanskými iniciativami a naučíme vás, jak nastartovat a rozšiřovat tvůrčí spolupráci s nimi.

Ukážeme Vám, že strategie nemusí mít stovky stran analýz, které neplatí už když je dopíšete a rozumí jim jen hrstka lidí.

Víme totiž, o čem mluvíme. Za námi stojí více než 25 let zkušeností práce pro města, kraje a řadu dalších organizací veřejného sektoru. Díky tomu máme unikátní znalosti strategického řízení, které kombinujeme s používáním moderních technologických nástrojů. Podílíme se například na úspěšném datovém start-upu Obce v datech, která počítá index kvality života ve městech prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat.

Více na webu AQE

Tým PinCity
28+
let společné práce
300+
zákazníků z veřejné sféry
100+
plánů a koncepcí
30+ tis.
účastníků školení