Nechejte promluvit své město

Komplexní nástroj, s jehož pomocí můžete vizuálně atraktivním a interaktivním způsobem prezentovat vizi rozvoje města.

Zapojte občany a všichni společně tvořte město pro kvalitnější život.


 

Pro koho je PinCity

Města

Města

Ukažte svým občanům, jak chcete, aby v město vypadalo v příštích letech, na jakých projektech pracujete. Zapojte obyvatele do strategického směřování města.

Kraje

Kraje

Máte jednu nebo více koncepcí? Zobrazte čím žije váš kraj a jaké jsou vaše záměry pro jednotlivé oblasti (školství, sociální služby, inovace, atd.)

Instituce

Instituce

Máte aktivity v širším území? Prezentujte vaše aktivity či výsledky práce na mapovém podkladě. Nechte za vás mluvit příběhy.

Co PinCity umí?

Nechte promluvit občanyPrezentujte své vize a strategieMapa aktivitParticipativní rozpočetSledujte trendy
Chci PinCity

Nechte promluvit občany

Možnost vkládání občanských návrhů

Průběžné zapojování obyvatel do aktivit města

Jednoduchý nástroj pro přímou komunikaci města s občany

Budování komunity angažovaných občanů

Motivující profily navrhovatelů

Gamifikované ankety a výzkumné hry

Prezentujte své vize a strategie

Rozvoj města na jednom místě

Srozumitelná a atraktivní forma, snadná obsluha

Více vrstev pro přehlednější orientaci v různých koncepcích

Sledování pokroku u strategických projektů

Mapa aktivit

Vizualizace projektů na mapě města

Široká paleta ikon

Filtrování projektů podle zájmových oblastí a typů projektů

Zobrazení různých typů objektů

Participativní rozpočet

Nejvyšší forma participativního řízení

Využití aktivit obyvatel města

Možnost definovat vlastní workflow procesu

Škálování typů občanských projektů

Sledujte trendy

Získávání zpětné vazby od občanů k jednotlivým tématům

Analýza preferencí a chování uživatelů

Uživatelské statistiky a analýza big dat

Gamifikované ankety

O PinCity

Jsme start-up, jehož cílem je vyplnit komunikační prostor mezi městy a jejich obyvateli. Nenabídneme vám sice rozesílání textových zpráv, ale dáme vám nástroj, jak srozumitelně vést dialog s občany a občanskými iniciativami a naučíme vás, jak nastartovat a rozšiřovat tvůrčí spolupráci s nimi.

Ukážeme Vám, že strategie nemusí mít stovky stran analýz, které neplatí už když je dopíšete a rozumí jim jen hrstka lidí.

Víme totiž, o čem mluvíme. Za námi stojí více než 25 let zkušeností práce pro města, kraje a řadu dalších organizací veřejného sektoru. Díky tomu máme unikátní znalosti strategického řízení, které kombinujeme s používáním moderních technologických nástrojů. Podílíme se například na úspěšném datovém start-upu Obce v datech, která počítá index kvality života ve městech prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat.

Více na webu AQE

Tým PinCity
28+
let společné práce
300+
zákazníků z veřejné sféry
200+
plánů a koncepcí
30+ tis.
účastníků školení