Aš tvoří strategický plán, budoucí podobu města budou ovlivňovat odborníci i sami obyvatelé

18. 2. 2021/Strategie/Videa

Město Aš tvoří strategický plán rozvoje. Jakási kuchařka nápadů a plánovaných investic pro budoucí roky se pomalu rýsuje. Nyní k tvorbě přistoupí i renomovaná společnost AQE advisors, která pomůže zpracovat samotný dokument tak, aby byl pochopitelný a bylo možné jej začít postupně realizovat. Město Aš se chce otevřít nápadům svých občanů, vzbudit zájem místní komunity a podpořit podnikatelské i občanské iniciativy. Chystá se dotazníkové šetření a i vy budete mít brzy možnost se do něj zapojit a říci, jak si Aš představujete v příštích letech.