Jak využít občanské návrhy pro tvorbu strategie

8. 7. 2021čtení na 6 minut

Strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení cíle. Jak vyplývá z úvodní definice, je důležité hledisko dlouhodobého trvání, cíle a volených činností.

dada

Dnešní trend podporující občanskou společnost vede k zapojení občanů do řízení měst a obcí. Občany zajímá, co vedení chystá, a kam se bude rozvoj jejich domovské obce ubírat. Proto je důležité, nejen během tvorby strategie, občanům nejen naslouchat, ale dát jim i možnost aktivně se zapojit.

Nástrojů vhodných k občanské participaci je nespočet. Jako nejzajímavější a nejkomplexnější je pochopitelně osobní setkání a neformální dialog, který je moderátorem citlivě veden. Naopak jako nejefektivnější vnímáme zapojení občanů online. Takový nástroj navíc zahrne i občana, který může být stydlivý, zaneprázdněný nebo mu osobní kontakt nevyhovuje. V takovém případě využíváme PinCity ke sběru občanských návrhů. Jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání se hodí téměř pro všechny cílové skupiny. Výsledkem jsou zajímavé nápady, které reflektují požadavky občanů.

Co s občanskými návrhy dále?

Nápady je dobré kategorizovat a vyřadit formálně nevhodné nápady. Mohou to být nápady, které jsou určeny spíše pro komerční trh a ne pro správu města. Každé vyřazení či změnu je nutné okomentovat a dát navrhovateli prostřednictvím komentáře u projektu zpětnou vazbu.

Po formálním výběru návrhy by měla zhodnotit kompetentní skupina tvořená ideálně zastupiteli, komisí pro strategické plánování či projektovým týmem. Skupina hodnotí především kompatibilitu se strategií a případnou kolizi či krytí s jinými projekty. Po jejich vybrání a zhodnocení je dobré dát lidem prostřednictvím PinCity možnost hlasovat o projektech a pomocí hlasů projekty prioritizovat.

Vybrané projekty je nutné vhodně doplnit do akčního plánu na nejbližší rok a ostatní projekty umístit do zásobníku projektů pro další inspiraci. Navrhovatele vybraných nápadů je dobré přizvat k realizaci formování výsledného projektu. Občan se tak zapojí i do samotné realizace a má k projektu ještě bližší vztah, což umocní pocit sounáležitosti. Dejte vašim občanům možnost vyjádřit se a využijte jejich návrhy pro tvorbu samotné strategie.

"V každé fázi navrhování, vybírání  i hodnocení je nutná komunikace směrem k občanům, aby měli přehled o tom, co se s návrhy děje, a že je jejich názor vyslyšen."