Faktory úspěchu při nasazení PinCity

16. 1. 2021čtení na 6 minut

Máme za sebou prvních 6 měsíců ostrého provozu PinCity. Postupně jsme nasadili první verzi na více než 10 městech a krajích. Poznatky od zákazníků byly základem pro vývoj 2. generace platformy, kterou spustíme v 1. čtvrtletí 2021. Jaké máme poznatky? Co jsme města naučili a co jsme se od nich naučili?

dada

PinCity není jen www stránka. Je to celý systém pro podporu participace, kde internetová platforma je pouze srdcem. Společně s nasazením PinCity vždy klientům dodáme náš metodický manuál pro strategické řízení, nástroje participace i komunikační plán. Záleží nám na tom, aby PinCity přinášelo užitek a radost všem.

Základní faktory úspěšné implementace můžeme shrnout do následujících bodů:

1. V jednoduchosti je hlavní síla

Typická debata s městy se zaměřuje na možnosti propojování se stávajícími interními nástroji. Chápeme to. Mantrou práce je vytvořit 1 informaci a tu následně zobrazit v různých pohledech. Naše zkušenost ale jednoznačně doporučuje integraci řešit až následně, a to kdo ví, jestli vůbec. Proč?

  • Nasazení PinCity je otázka několika hodin, a to i včetně obsahu. Jen samotná debata o integraci zabere podstatně více času.
  • Opravdu chceme prezentovat lidem projekty jazykem, kterým zapisujeme informace do interních systémů? Uživatelský pohled a požadavek na sloh od občanů je zásadně odlišný od standardů veřejné správy. Rozhodně doporučujeme text k projektům či prioritám města psát zcela odlišně.
  • Vytváření dalších vazeb a propojování systémů generuje zbytečné náklady bez zvýšení uživatelského komfortu. Infomační technologie musí sloužit lidem, ne naopak.

2. Marketing a komunikace musí být prioritou

Měníme způsob řízení města. Snažíme se zpřístupnit obyvatelům VIZI budoucího rozvoje území. Usilujeme o vytvoření vzájemné důvěry vůči představitelům samosprávy. To vše se stane v případě, kdy to bude pro město prioritou. Má-li se PinCity se stát jen webovou stránkou, na kterou úředníci občas dají nějaké informace, nic se nezmění.

Ukazuje se, že nasazení PinCity spojené s otevřenou komunikací, vyvolává u obyvatel skvělé reakce. Každému městu z nich vykreslíme wordcloud. I když stále ladíme vývojové změny, nikoho to netrápí. Důležitý je obsah, správný, upřímný. O tom se vede diskuze, a to je správně.

3. PinCity je vytrvalecká disciplína

Všichni dnes vnímáme, jak je narušena důvěra ve stát a věci veřejné. Občasné výkřiky a demonstrativní propagace nemá význam. Klíčem k úspěchu je dlouhodobá práce. Budování vize od základu, po malých krůčcích, s občasným zastavením, evaluací a přiznáním chyb. Jen tak se můžeme posunout kupředu.

PinCity staví svůj princip na otevřené demokracii. Ta sice nevede k tak rychlému cíli jako "manažerské  až autoritativní řízení", na druhou stranu je ale udržitelná. Vytváří podmínky pro systémovou změnu. Čas věnovaný diskuzi není nikdy ztracený, i když jsou tací, kteří nám vštěpují opak.