Důležitost zpětné vazby

4. 12. 2020čtení na 6 minut

Každý to známe ze své práce. Od svých šéfů očekáváme průběžnou zpětnou vazbu. Ať už pozitivní nebo negativní. Hlavně však upřímnou a průběžnou. Nejhorší je, když děláme svou práci, dáváme do ní energii, nasazení a nevíme, jestli je to pro šéfa dost dobré. Stejný princip platí i v participaci. Pokud se zapojujeme do aktivit, které jsou na úkor našeho volného času, čekáme, že bude naše práce oceněna.

dada

Základem participace je bezesporu komunikace. Oboustranná. Vzájemná. Poskytování zpětné vazby by mělo být základem. Zpětnou vazbou nemyslíme pouze to, že angažování občané mají možnost se vyjadřovat ke směřování, nebo způsobu práce zástupců města. 

Města dnes často v rámci aplikace participativních metod měří spokojenost, organizují kulaté stoly či různé formy veřejných projednání. Velmi mnoho úsilí se věnuje formě akce, s cílem zapojit, co nejvíce občanů. 

Stejnou pozornost si však zaslouží i poskytnutí zpětné vazby. Tedy například po skončení ankety osobní poděkování všem respondentům, zveřejnění výsledku šetření a hlavně pak informace, co bude dále následovat. Jaké uděláme další kroky. Stejně je vhodné postupovat i v případě veřejného setkání. K výsledkům musí být nejen "diskuze", ale i zápis (nejlépe záznam) setkání, určení závěrů, sdělení dalšího postupu a následně i informace o tom, co se stalo.

Budeme-li chtít, aby obyvatelé našeho města byli aktivní, zapojovali se do rozvoje města, musíme s nimi navázat vztah založený na důvěře. Do další diskuze se zapojí zejména ti, kteří vědí, že jejich názory jsou brány vážně, že město s nimi pracuje a že dostanou zpětnou vazbu ke svému podnětu.

Participace bez důsledné zpětné vazby je jen šidítko, které je lehké prokouknout. Chceme-li rozvíjet participaci, musíme k tomu přistupovat profesionálně. Stejně jako očekáváme profesionální přístup od svého šéfa.