7. 2. 2023/

Připravujeme nový Strategický plán rozvoje města na roky 2024 až 2033. Chystaný dokument by měl nastavit, jakým směrem se má Blansko ubírat v příštích letech. Připravovat se bude v průběhu letošního roku. Jeho podobu pak schválí zastupitelé. Chcete ovlivnit, jak bude Blansko vypadat za deset či patnáct roků, jak se v něm bude lidem žít? Pokud ano, vyplňte dotazník o tom, jak se vám ve městě žije i co považujete za nejdůležitější. Pomozte nám nastavit priority na příštích deset let!

Bude Blansko městem, které se stále rozvíjí a nabízí bohaté kulturní, sportovní i pracovní příležitosti? Bude městem, v němž je zajištěno aktivní vyžití pro děti i jejich rodiče, městem, ve kterém je možné získat kvalitní vzdělání? Bude Blansko obcí s rozvinutou infrastrukturou, v níž ale nechybí ani dostatek zeleně?

„Věříme, že všechno výše zmíněné bude pro Blansko platit, doufáme v to. K takovému městu chceme směřovat a věřím, že dlouhodobě k němu směřujeme. Už nyní proto připravujeme množství strategických projektů, které by naši vizi Blanska jako atraktivního města, v němž lidé chtějí žít, ještě více naplnily,“ ujistil starosta Jiří Crha.

Celý článek najdete po rozkliknutí odkazu níže.