Ako to vidíme v #PinCity: Čo je to vlastne participácia?

24. 6. 2020čtení na 6 minut

V posledných desaťročiach prešla Česká republika celým radom veľkých premien a jednou z nich je aj zmena uvažovania obyvateľov a ich potreba sa viac zapájať do diania okolo seba. A práve s tým súvisí aj pojem participácia.

dada

V posledných desaťročiach prešla Česká republika celým radom veľkých premien a jednou z nich je aj zmena uvažovania obyvateľov a ich potreba sa viac zapájať do diania okolo seba. A práve s tým súvisí aj pojem participácia. Akokoľvek zložito to znie, nejde o nič krkolomné. Pojem participácia vychádza z latinského partemm capere, ktorý sa prekladá ako zúčastniť sa niečoho, mať na niečom podiel. V praxi to jednoducho znamená, že participácia je proces, počas ktorého sa občania podieľajú na budúcnosti a rozvoji miesta, kde žijú.

Príklad: Mesto chce vybudovať novú cyklotrasu. Pripraví plán a rozpočet, ktorý potom zdieľa s občanmi. Tí potom hlasujú, či tento projekt chcú realizovať, alebo by radšej dali prednosť niečomu inému. Napríklad oprave miestnej knižnice. Mesto by potom malo postupovať v súlade s prianím svojich občanov.

Participácia občanov na rozhodovaní je základným predpokladom fungujúcej miestnej samosprávy. Radnice by mali byť svojim občanom otvorené a zdieľať s nimi všetky aktivity, ktoré sa týkajú ich mesta. Je dôležité viesť dialóg a dôjsť k spoločným rozhodnutiam.

Ale práve komunikácia medzi vedením mesta a jeho občanmi je častým problémom. Občania majú často pocit, že ciele mesta nie sú transparentné av súlade s ich prianiami. Radnica naopak nemá spätnú väzbu od občanov a rozhoduje sa na základe vlastných výskumov.

Preto je tu PinCity. Naša platforma poskytuje mestám prostriedok na jednoduchú a efektívnu komunikáciu s ich občanmi. Systém umožňuje formulovať stratégie prehľadne a zrozumiteľne pre cieľovú skupinu - občanov/voličov a záujmové skupiny.

Chceme, aby spolu radnica a občania viedli dialóg, ktorý ich dovedie k rozvoju mesta a k budúcnosti, akú pre neho chcú.

To ale nie je jediný cieľ, ktorý pred seba kladieme. Chceli by sme zmeniť štýl uvažovania vo verejnej správe. Našou víziou je kultivovať verejný sektor prostredníctvom prenosu dobrej praxe medzi aktívnymi ľuďmi a organizáciami, v ktorých pracujú. Výsledkom by mal byť úplne nový pohľad na komunálnu politiku.