Ako na participatívny rozpočet

10. 12. 2021čtení na 6 minut

Existuje celý rad definícií participácie, celý rad aktivít, ktoré v súvislosti s participáciou prebiehajú a celý rad cieľov, ktoré sa majú pomocou participácie dosiahnuť.

 

dada

Participatívny rozpočet je jednou z možností, ako participáciu uviesť do praxe. Vďaka tejto aktivite sa občania stávajú súčasťou rozhodovacieho procesu a podieľajú sa na rozvoji a správe miesta, kde žijú. Pocity spolupatričnosti a osobnej zodpovednosti sú dôležitými prostriedkami pre budovanie komunít, na druhej strane vedie k posilňovaniu transparentnosti vedenia mesta.

Zjednodušene sa dá povedať, že participatívny rozpočet dáva občanom možnosť rozhodnúť, na čo sa použije časť peňazí vyčlenená z mestského rozpočtu. V skutočnosti sa ale jedná o súbor aktivít, ktoré celý proces utvárajú.

Ukazuje sa, že čoraz viac ľudí sa chce do participácie zapojiť, a narastá tak aj počet miest a obcí, ktoré participatívny rozpočet zavádzajú. Za rok 2020 ich už bolo v Slovenskej republike skoro 60. Očakávame, že v nasledujúcich rokoch bude počet ešte narastať.

S rozhodnutím o spustení participatívneho rozpočtu prichádza väčšinou trochu zmätok a neistota. Aký bude rozpočet? Nie je to veľa? Alebo málo? A aké budú pravidlá? Čo môžu ľudia navrhovať? Ako budú občania návrhy podávať? A ako to bude vlastne celé prebiehať?

Zapojenie občanov je náročný proces a je potrebné sa naň dobre pripraviť. Nedostatočná komunikácia, nevhodne nastavený proces alebo zmätočný prístup z vedenia mesta môžu priniesť skôr negatívny efekt a do budúcnosti občanov od zapojenia do akéhokoľvek typu participácie odradiť.

Otvorená komunikácia a presne stanovený rozsah participácie je základ. Vďaka tomu dôjde k odtieneniu neefektívnej diskusie nad témami, ktoré sú presne dané legislatívou, technickými alebo odbornými predpismi, a nemožno do nich zasahovať. Zároveň dôjde k presnému nastaveniu participatívneho procesu a účastníci budú mať reálne očakávania.

Neexistuje jednoduché univerzálne pravidlo pre úspešný priebeh participatívneho rozpočtu. Vždy je potrebné nastaviť aktivity individuálne a priamo na mieru, byť vybavený skúsenosťami alebo mať po ruke odborníka, ktorý vám pomôže a bude vám celý čas stáť po boku.

Parťáci z PinCity budú pri tvorbe participatívneho rozpočtu vašou pravou rukou. Aj ľavou, keď bude treba.
Máme skúsenosti, máme know-how, máme nástroje, máme nápady.

Sme tu pre vás!