Výhody on-line participace

12. 11. 2020čtení na 6 minut

Participace obyvatel při rozvoji města je fenomén dnešní doby. Díky pandemii COVID-19 jsme se všichni museli naučit více pracovat z domova a omezili setkávání. Jak využít tyto zkušenosti při spolupráci města s občany?

dada

Připojit se můžete odkudkoli

Cílem všech veřejných projednání by měla být účast co nejširšího spektra obyvatel. Při rozhodování o účasti lidé naráží na konfrontaci s jinými zájmy. Mimo časové náročnosti fyzického setkání je často limitem i obava z veřejného projevování vlastního názoru.  Online prostředí vše nespasí, ale určitě mnozí ocení výhodu toho, že nemusí být v 18:00 v „kulturním domě“. I nás překvapuje, kolik seniorů už nyní dokáže plnohodnotně využívat internet.

Máte jen 15 minut? Nevadí

Typická diskuse k rozvoji města trvají více než 90 minut. A to v lepším případě, kdy se vyhneme eskalaci napětí při sporných bodech. V on-line prostředí mohu lidé diskuzi třeba jen poslouchat a přitom dělat jiné věci. Teprve, pokud je téma, které se jich týká, zapojí se do debaty.  Zkušenosti ukazují, že účast na on-line setkáních bývá díky tomu vyšší.

Nové možnosti při zapojení obyvatel

Existuje řada facilitačních technik, které v se online prostředí nemohou aplikovat. Svět internetu nám ale umožní použít zcela nové nástroje a metody. Můžete například hlasovat v živém přenosu či realizovat pocitové mapy on-line. Využití internetu navíc vítězí, pokud chcete občanům představit konkrétní návrh projektu, nad kterým budete diskutovat.

Záznam pro další využití

Všechny aplikace pro on-line setkání umožňují diskuzi nahrávat. Pokud se nahrávka celého projednání uloží k dané akci, i ten kdo se nemohl účastnit, si může obsah přehrát později. Zápis nikdy nedokáže v sobě obsáhnout atmosféru diskuze a může dojít proto k rozdílné interpretaci.

Snadnější analýza

Moderní technologie dnes nabízí velké příležitosti.  Vizualizace a interpretace je stejně důležitá, jako faktický obsah. Propojení on-line prostředí s elektronickými dotazníky přináší obrovské benefity. Navíc závěry setkání mohou být díky rychlosti posledním bodem veřejné debaty.