Participace neznamená, že

27. 4. 2020čtení na 6 minut

Když se s online participací začínalo, hlavní obavou bylo, jestli o takový způsob zapojení budou mít lidé zájem. Dnes víme, že ano. Otázka se proto změnila. Můžete se na získaná data spolehnout a využíváte je správně? Jinými slovy - mají dostatečnou validitu?

dada

Reprezentativnost angažovaných lidí je důležitým faktorem pro budování důvěry mezi městy (kraji, různými úřady a organizacemi, vládou…) a občany. V okamžiku, kdy se lidé rozhodnou zapojit se do rozhodování, očekávají, že jejich aktivita nebude zpochybněna a přinese nějaký výsledek. Pokud to tak není, jejich vůle participovat se do budoucna výrazně sníží.

Vždy byste se proto měli snažit dodržovat základní principy integrity sběru a interpretace dat - tedy se ptát - „udělali jsme správnou věc, dodrželi jsme správný postup, a jsou výsledky řádně zaznamenány?“

Důležité faktory pro integritu dat

  • Data o účastnících

Jednoduše řečeno - musíte si být jistí, že jste informace získali od skutečných osob. V případě, že by s těmito informacemi někdo manipuloval, získaná data budou zavádějící a tím pádem nepoužitelná.

  • Reprezentativnost

O obnově parku jsme rozhodli na základě názoru deseti občanů. Data byste se měli vždy snažit získat od co nejširší části vaší komunity a vědět, názory jaké skupiny obyvatel vyjadřují.

  • Transparentnost

Zapojení = výsledek. Rozhodnutí, která přijímáte, by vždy měla zohlednit data, která jste získali od občanů prostřednictvím participace.

Registrovat či neregistrovat?

Otázka, na kterou si musí před spuštěním projektu každý odpovědět je, zda od uživatelů před zapojením vyžadovat registraci. Ta je většinou spojena s poskytnutím základních osobních údajů, které můžete kontrolovat a do budoucna s nimi pracovat. Získáte navíc relevantní data, na rozdíl od spousty zbrklých návrhů a postřehů.

Někteří manažeři razí názor, že je třeba odstraňovat překážky k participaci a povinností registrovat se tak odradíte potenciální uživatele. Tento pohled. vychází z marketingového principu reciprocity. Zjednodušeně: dáte uživateli malý dárek a on vám to bude chtít oplatit. 

A jakkoli v obecné rovině může být pravda, že povinnost registrovat se je pro uživatele bariérou, je třeba si uvědomit, že vy uživatelům přeci nabízíte něco za něco - výměnou za nenáročnou registraci jim umožníte se aktivně podílet na rozhodování o věcech, které se jich přímo dotýkají. A pokud nejsou ochotní jednoduchou registraci dokončit, je velká pravděpodobnost, že nemají skutečný zájem o kvalitní zapojení do participace.

V online prostředí, které se prakticky neustále mění, může registrace sloužit také jako ujištění, že to s participací myslíte vážně a záleží vám na tom, aby sběr a vyhodnocení získaných dat byly co nejdůvěryhodnější.

V neposlední řadě pak registrace slouží i jako pojistka pro jednotlivé úřady. Názory stažené z internetu lze totiž jen stěží vnímat jako relevantní zdroj informací a podklad pro zodpovědné rozhodování.

Závěrem

V případě, že jste se rozhodli zahrnout občany do rozhodování o projektech ve vašem městě, je vaším úkolem zajistit, aby výsledky skutečně odrážely názory vaší komunity.

Častou výmluvou je, že v debatách o veřejných projektech jsou slyšet hlavně menšiny a jednotlivci, pro které je zatěžování úřadů koníčkem. Díky nástrojům online participace lze tento argument minimalizovat - zapojení už totiž nebude podmíněno fyzickou účastí na jednáních zastupitelstev, ale bude dostupné mnohem širší skupině občanů.

Vám potom umožní zjistit, které skupiny občanů se zapojují a které ne, a pochopit, proč tomu tak je.